Tokyo Shabu Shabu

0.00 (0)

Asian Fusion, Japanese

 • Mar Center141 N Atlantic BlvdSte 100B Monterey Park, United States, 91754
 • Mon11:30 am - 2:30 pm, 5:30 pm - 10 pm
  Tue11:30 am - 2:30 pm, 5:30 pm - 10 pm
  Wed11:30 am - 2:30 pm, 5:30 pm - 10 pm
  Thu11:30 am - 2:30 pm, 5:30 pm - 10 pm
  Fri11:30 am - 2:30 pm
  Sat11:30 am - 12 pm
  Sun11:30 am - 10 pm
 • www.tokyoshabushabu.com
Parameters are loading...

Reviews

Write review Reviews are loading...